ПРОДУКЦІЯ ТОВ «ДВВП «ПРОМЕНЕРГОРЕМОНТ»

Сьогодні у світі під час створення систем протипожежного захисту на «другу сходинку» за важливістю (після захисту людини) все частіше «сходить» екологічна складова. Людство потроху починає усвідомлювати відповідальність перед майбутнім планети: Монреальський [1] та Кіотський [2] протоколи – тому підтвердження. Спільною рисою цих Протоколів є вимога щодо мінімізації викидів в атмосферу газових вогнегасних речовин (ГВР), що підпадають під їх дію: заборона випробувань з випусканням ГВР (крім деяких наукових досліджень), запобігання витоків з обладнання тощо. В розвиток цих міжнародних документів в Європі було впроваджено Директиви ЄС № 1005/2009 [3] та № 517/2014 [4] відповідно. Зазначені Директиви конкретизують вимоги до обладнання із використанням цих речовин, в тому числі – ГВР, через посилання на міжнародні, та європейські нормативні документи. В Україні для озоноруйнівних ГВР ці вимоги встановлює – ДСТУ 7288 [5], а для «парникових» ГВР – відповідні частини групи стандартів ДСТУ EN 15004 [6] та ДСТУ 5092 [7]. Вимоги до створення, монтування та експлуатування систем протипожежного захисту (СПЗ) із застосуванням систем газового пожежогасіння (СГП) наведено у ДБН В.2.5-56 [8]. Національні нормативні документи встановлюють такі вимоги до втрати маси ГВР протягом року з систем газового пожежогасіння: не більше 5% – для «парникових» ГВР та 2,5 % – для озоноруйнівних. При цьому, в ДБН В.2.5-56 [8] встановлюється вимога щодо щомісячної перевірки кількості ГВР (втрати маси) в модулях газового пожежогасіння «…за допомогою зважувальних механічних пристроїв або пристрою, що вимірює рівень (за відсутності таких пристроїв кількість (маса) вогнегасної речовини визначається шляхом зважування модулів)». Основним призначенням СПЗ (СГП – в тому числі) є боротьба із пожежою. Робочий режим: 7 днів на тиждень – 24 години на добу. Зрозуміло, що на період «зважування модулів пожежогасіння (МГП)» така СПГ (за відсутності у составі СГП постійно підключеного резерву) знаходиться у непрацездатному стані. Але пожежа не питає дозволу щодо свого початку… До того ж, зважування МГП місткістю 80 л та більше (повна маса – більше 250 кг «штука») – трудомісткий процес. ТОВ «ДВВП « Променергоремонт » рекомендує для комплектації СГП із використання ГВР, що зберігаються у рідкому стані під тиском газу-витискувача, та діоксиду вуглецю (СО 2 ) МГП із ваговимірювальним пристроєм. Застосування такого пристрою дозволяє під час щоденного огляду (див. – ДБН В.2.5-56 [8]) візуально визначати виріб, в якому виникли витоки. Маючі «на озброєнні» такі модулі Споживач «вбиває» безліч «зайців», серед яких: оперативне виконання вимог вищенаведених нормативних документів щодо мінімізації витоків ГВР та значне полегшення процедури підтримання у працездатному стані СГП. ТОВ «ДВВП « Променергоремонт » традиційно пропонує до Вашої уваги свою продукцію протипожежного призначення сучасного рівня та й ще за розумною ціною. Технічний рівень всієї продукції ТОВ «ДВВП « Променергоремонт » засвідчені сертифікатами відповідності УкрСЕПРО терміном дії до 2020 року (як данина пройдешнім дням) та сертифікатами перевірки типу на відповідність Технічному регламенту безпеки обладнання, що працює під тиском, затверджений постановою КМУ від 19.01.2011 № 35 [9] (на сьогодні – обов’язковий документ). Систему управляння якості також схвалено у встановленому порядку. Більш докладно вся номенклатура серійної продукції ТОВ «ДВВП «Променергоремонт», а також документи, що підтверджують її якість, представлено на сайті. Нагадаємо переваги комплектації Ваших СГП нашою компонентною базою. По-перше: широкий типорозмірний діапазон модулів газового пожежогасіння типів МГП та МГПА (на базі тільки нових балонів, запірно-пускових (запірно-розпилювальних) пристроїв (ЗПП (ЗРП)), манометрів тощо): - за об’ємом балону (від 1 до 100 л); - за типом ЗПП: - мембранного типу; - клапанного типу; - за видом пускового елементу ЗПП (ЗРП): - піропатрон; - електромагнітний клапан; - термоколба (разом з одним з вищенаведених); - за діаметром прохідного отвору ЗПП (10; 12; 16; 24; 32 мм); Примітка 1. МГП с ЗПП діаметром 10 мм і 12 мм та піропатроном, що виготовляються за окремими замовленнями, можливо застосовувати для модернізації застарілих СГП. Застосування таких МГП дозволить мінімізувати об’єм змін в існуючих проектах протипожежного захисту, обмежившись коригуванням номенклатурного переліку. Примітка 2. ЗПП клапанного типу дозволило збільшити діаметр прохідного отвору до 32 мм. Це дає можливість ще з більшим запасом надійності (стосовно тривалості випускання газових вогнегасних речовин (ГВР)) застосовувати нашу продукцію для комплектації станції пожежогасіння із розташованими на значних відстанях від неї об’єктів протипожежного захисту. По-друге: комплектування балонами, розрахованими на робочий тиск до 150 бар (15 МПа), дає змогу проектувальнику застосовувати нашу продукцію також в СГП, що потребують (відповідно до гідравлічних розрахунків) підвищений (більше ніж 42 бар (4,2 МПа)) тиск газу-витискувача. Примітка 1. Це дає можливість застосовувати продукцію для комплектації станції пожежогасіння із розташованими на значних відстанях від неї об’єктів протипожежного захисту. По-третє , конструкція всіх компонентів СГП нашого виробництва застосовна зі всіма дозволеними в Україні ГВР – див. ДБН В.2.5-56 [8]: В-четвертих: сумісність с переважною більшістю систем пожежної сигналізації (СПС), в тому числі: аспіраційною СПС «VESDA», СПС « SCHRACK » та інші, за основними електротехнічними показниками (напруга, сила току, контактні роз’єми тощо). По-п’ятих: новинки, що вже стали практикою в наших базових виробах, підвищують рівень безпеки та істотно розширюють діапазон її застосування: - пристрій антизапуску (запобігає несанкціонованому пуску МГП, що приєднано до одного колектора); - пускач електромагнітний з номінальною напругою спрацювання – 12 В (розширює галузь застосування відносно до СПС різних конструкцій); - пристрій ручного (дистанційного) пуску МГП (дозволяє застосовувати існуючі тросові системи пуску СГП на судах); - запобіжний, від перевищення тиску, клапан (мінімізує витоки ГВР, в першу чергу – на які розповсюджується вимоги Директив ЄС № 1005/2009 [3] та № 517/2014 [4]). На сьогодні ТОВ «ДВВП « Променергоремонт » серійно випускає 4 основних типа продукції сейсмостійкістю 7 балів, робочим тиском до 150 бар ( 15,0 МПа) більш ніж у 300 виконаннях. 1. Модулі газового пожежогасіння (МГП) об’ємом від 5 до 100 літрів: - рамного та безрамного виконання; - настінного и підлогового виконання; - з ваговимірювальними пристроями та без. 2. Компоненти систем газового пожежогасіння: - 2-х и 4-х балонні батареї (БГП); - секції додаткові; - розподільчі пристрої DN 25, DN 32, DN 50, DN 70 (на одно, два и три напрями); Увага! «На чисельні побажання» Замовників розпочато серійний випуск розподільчих пристроїв DN 100. - розподільники повітря; - балони повітряні пересувні; - сигналізатори тиску; - ресивери; - сигналізатори зміни маси; - монтажні вузли та деталі. 3. Модулі газового пожежогасіння автоматичні (МГПА) від 1 до 40 літрів з температурою руйнування колби 57 °С, 68 °С, 93 °С (за окремим замовленням) . Модулі виготовлюються настінного, підлогового та стельового виконання. 4. Вогнегасники вуглекислотні пересувні ВВК-18, ВВК-28, ВВК-56. Література 1. Монреальський протокол про речовини, що руйнують озоновий шар, 1987 р., ратифікований Україною 20.09.88 ( http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/995_215 ). 2. Кіотський протокол до Рамкової конвенції Організації Об'єднаних Націй про зміну клімату ( http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/995_801 , http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/kyoto.shtml ) 3. Regulation EС №1005/2009 on substances that deplete the ozone layer (recast) ( http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1473324938998&uri=CELEX:32009R1005 ). 4. Regulation EС №517/2014 on fluorinated greenhouse gases and repealing Regulation (EC) ( http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2014.150.01.0195.01.ENG ). 5. ДСТУ 7288:2012 Пожежна безпека. Вогнегасні речовини. Регенеровані галогеновані вуглеводні. Загальні технічні умови. 6. ДСТУ EN 15004:2014 Стаціонарні системи пожежогасіння. Системи газового пожежогасіння. (EN 15004:2008, IDT). 7. ДСТУ 5092:2008 Пожежна безпека. Вогнегасні речовини. Діоксид вуглецю (EN 25923:1993, ISO 5923:1989, MOD). 8. ДБН В.2.5-56:2014 Інженерне обладнання будинків і споруд. Системи протипожежного захисту. 9. Технічний регламент безпеки обладнання, що працює під тиском, затверджений постановою КМУ від 19.01.2011 № 35